Warmterijk Spouwmuurisolatie

Mogen koudebruggen worden geïsoleerd?

Condensatievorming, en schimmel als gevolg hiervan, zal optreden wanneer de temperatuur van de binnenmuur ter plaatse van de koudebrug (lateien, vloeroplegging, valspecie, etc.) zeer laag is. Na isolatie van de spouwmuur neemt weliswaar het aandeel van het totale geleidingsverlies toe - het totale verlies neemt immers af doordat de muren rondom zijn geïsoleerd. De oppervlakte temperatuur van de koudebruggen stijgt echter navenant. Hierdoor wordt de kans op condensatie en schimmelvorming ter plaatse van koudebruggen juist kleiner. Indien de woning voor het isoleren geen vochtproblemen had, is de kans daarop na isoleren evenmin aanwezig.

Björn La Grouw - Directeur Warmterijk

Geschreven door Björn La Grouw
Björn La Grouw is de directeur van Warmterijk spouwmuurisolatie bv, een volledig gecertificeerd en erkend isolatiebedrijf. Hij heeft zijn hele leven in de isolatiebranche gewerkt en vormt daardoor het aanspreekpunt binnen het bedrijf. Björn is te vinden op:

Adviesgesprek

Iedere situatie is uniek en dat verdient een persoonlijke aanpak.

Gratis adviesgesprek